? زارع حسینی شهردار گناباد در جلسه تعامل و همفکری شوراها و شهرداران گناباد و کاخک:
? زارع حسینی شهردار گناباد در جلسه تعامل و همفکری شوراها و شهرداران گناباد و کاخک:

☆ شهرداریها خارج از محدوده خدماتی نمی توانند سرمایه گذاری کنند. ☆ برای فعالیت های فرهنگی و بهسازی جاده زیارت پای کار هستیم. ☆ ایجاد کمیته نمای منظر ضروری است تا بر اساس سبغه فرهنگی، تاریخی منطقه نماهای ساختمانها را به شهروندان توصیه کنیم. ☆ معتقد به کار با اتحاد و همدلی یکدیگر هستم.   […]

☆ شهرداریها خارج از محدوده خدماتی نمی توانند سرمایه گذاری کنند.

☆ برای فعالیت های فرهنگی و بهسازی جاده زیارت پای کار هستیم.

☆ ایجاد کمیته نمای منظر ضروری است تا بر اساس سبغه فرهنگی، تاریخی منطقه نماهای ساختمانها را به شهروندان توصیه کنیم.

☆ معتقد به کار با اتحاد و همدلی یکدیگر هستم.

 

❗️مهران حسین زاده عضو دیگر شورای شهر گناباد دقایقی پس از شروع این نشست ، جلسه را ترک کرد.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز