پایان عملیات بتن ریزی استخر ۴۰۰۰ مترمکعبی امامزاده سیدمحمدعابد(ع) با مشارکت خیرین و درآمدهای بارگاه مقدس
پایان عملیات بتن ریزی استخر ۴۰۰۰ مترمکعبی امامزاده سیدمحمدعابد(ع) با مشارکت خیرین و درآمدهای بارگاه مقدس

🔹این پروژه مهم عمرانی که از آب قنوات آبگیری خواهد شد در توسعه و نگهداشت فضای سبز امامزاده(ع) بسیار موثر خواهدبود، بطوریکه مصرف آب شرب در امامزاده (ع) به پائین ترین حد ممکن خواهد رسید. به گفته محمدعلی ذوقی تولیت آستان مقدس امامزاده (ع) تا یکماه آینده این پروژه مهم به بهره برداری خواهد رسید. […]

🔹این پروژه مهم عمرانی که از آب قنوات آبگیری خواهد شد در توسعه و نگهداشت فضای سبز امامزاده(ع) بسیار موثر خواهدبود، بطوریکه مصرف آب شرب در امامزاده (ع) به پائین ترین حد ممکن خواهد رسید.

به گفته محمدعلی ذوقی تولیت آستان مقدس امامزاده (ع) تا یکماه آینده این پروژه مهم به بهره برداری خواهد رسید.