? اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر کاخک به ترتیب حروف الفبا
? اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر کاخک به ترتیب حروف الفبا
اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کاخک از سوی فرمانداری شهرستان گناباد به شرح ذیل منتشر شد.

#آگهی

۱_ آقای حسین اصغری فرزند محمدرضا
۲_ آقای مهدی برهانی فرزند اسدالله

۳_ آقای محمد مهدی تقوائیان فرزند حسین
۴_ آقای محمد رضا جعفری فرزند اسدالله
۵_ آقای جلال خانی کاخکی فرزند رضا
۶_ آقای محمد خیاط کاخکی فرزند ابراهیم
۷_آقای سلمان سالاری فرزند علی
۸_آقای محمد حسین صفرپور کاخک فرزند عبدالله
۹_ آقای ابوالفضل کاظمیان کاخکی فرزند محمدعلی
۱۰_ آقای شیخ حمید مقیمیان فرزند غلامرضا
۱۱_آقای رسول مقیمی کاخکی فرزند حبیب
۱۲_ آقای رضا مقیمی کاخکی فرزند اسماعیل
۱۳_ آقای محمد نجاریان کاخکی فرزند علی اکبر
۱۴_آقای محمد رضا نظام زاده فرزند حسین
۱۵_ آقای محمد وفایی کاخکی فرزند حسین

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز