?امشب در استان خراسان رضوی شب سردی را سپری خواهیم کرد، به طوریکه انتظار می رود دمای هوا در سردترین ساعات فردا در شهرستان گناباد به منفی ۸ و در براکوه (کاخک، خانیک، دیسفان، کلات، زیبد) به منفی ۱۰ الی ۱۲ درجه سانتیگراد هم برسد. ✅ضد یخ خودروها امشب فراموش نشود./هواشناسی #کاخک_نیوز


?امشب در استان خراسان رضوی شب سردی را سپری خواهیم کرد، به طوریکه انتظار می رود دمای هوا در سردترین ساعات فردا در شهرستان گناباد به منفی ۸ و در براکوه (کاخک، خانیک، دیسفان، کلات، زیبد) به منفی ۱۰ الی ۱۲ درجه سانتیگراد هم برسد.

✅ضد یخ خودروها امشب فراموش نشود./هواشناسی
#کاخک_نیوز