?مراسم عزاداری سرور وسالارشهیدان ویاران باوفایش در روز تاسوعای حسینی بارعایت پروتکلهای بهداشتی و در فضای باز به خوبی برگزارشد. از نکات بارز وقابل توجه امسال عدم حرکت دسته سینه زنی وزنجیر زنی بود. از عزاداران عزیز بخصوص بانوان محترمه تقاضا می کنیم در رعایت فواصل اجتماعی دقت بیشتری بفرمایند. از همه عزیزانی که درقالب […]

?مراسم عزاداری سرور وسالارشهیدان ویاران باوفایش در روز تاسوعای حسینی بارعایت پروتکلهای بهداشتی و در فضای باز به خوبی برگزارشد.
از نکات بارز وقابل توجه امسال عدم حرکت دسته سینه زنی وزنجیر زنی بود.
از عزاداران عزیز بخصوص بانوان محترمه تقاضا می کنیم در رعایت فواصل اجتماعی دقت بیشتری بفرمایند.
از همه عزیزانی که درقالب هیئات زنجیرزنی وسینه زنی با رعایت دستورالعملها وپروتکلهای بهداشتی با مسئولین همکاری داشتند تشکر می نماییم.