#محمد_صفایی منتخب مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در ادامه دیدار خود با مسئولین شهر کاخک ، روز گذشته با حضور در گلزار شهدای گمنام این شهر با حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک نیز دیدار نمود. ?منتخب مردم شهرستان همچنین از نزدیک از خدمات و زحمات کارگران خدوم شهرداری کاخک نیز تشکر کرد.

#محمد_صفایی منتخب مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در ادامه دیدار خود با مسئولین شهر کاخک ، روز گذشته با حضور در گلزار شهدای گمنام این شهر با حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک نیز دیدار نمود.

?منتخب مردم شهرستان همچنین از نزدیک از خدمات و زحمات کارگران خدوم شهرداری کاخک نیز تشکر کرد.