نتایج نهایی و رسمی انتخابات؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد
نتایج نهایی و رسمی انتخابات؛ انتخابات به دور دوم کشیده شد
تعداد شعب شمارش شده: ۵۸۶۴۰ شعبه از ۵۸۶۴۰ شعبه

تعداد آرا شمارش شده تا این لحظه: ۲۴.۵۳۵.۱۸۵ رأی

مسعود پزشکیان: ۱۰.۴۱۵.۹۹۱ رأی
سعید جلیلی: ۹.۴۷۳.۲۹۸ رأی
محمدباقر قالیباف: ۳.۳۸۳.۳۴۰ رأی
مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶.۳۹۷ رأی