نتایج تفکیکی آرا شعب اخذ رای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بخش کاخک
نتایج تفکیکی آرا شعب اخذ رای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بخش کاخک
مجموع آراء شعب اخذ رای به تفکیک در حوزه فرعی انتخابات بخش کاخک به شرح ذیل می باشد.

🔹نتایج آراء شعبه استاد

پزشکیان ۱۳۱
جلیلی ۷۵
قالیباف ۵۰
پورمحمدی ۲

🔹نتایج آراء شعبه گوهردشت
جلیلی ۱۸۷
قالیباف ۱۰۷
پزشکیان ۷۳
پورمحمدی ۱

🔹نتایج آراء شعبه مرغش
جلیلی ۵۸
قالیباف ۵۴
پزشکیان ۵۰
پورمحمدی ۱

🔹نتایج آراء شعبه تک میدان، زیرجان

جلیلی ۱۲۸

پزشکیان ۹۶

قالیباف ۳۹

پورمحمدی ۰

🔹نتایج آراء شعبه نجم آباد، کبوترکوه، برجوک

جلیلی ۱۸۷

قالیباف ۸۹

پزشکیان ۳۱

پورمحمدی ۱

🔹نتایج آراء شعبه سقی،روچی، شیرازآباد
جلیلی ۲۵۶
پزشکیان ۱۱۹
قالیباف ۸۲
پورمحمدی۲

🔹نتایج آراء شعبه فخ، سنجدک
جلیلی ۱۳۲
قالیباف ۹۴
پزشکیان ۳۹
پورمحمدی ۳

🔹نتایج آراء شعبه کلات
جلیلی ۳۱۸
قالیباف ۱۵۰
پزشکیان ۱۰۷
پورمحمدی ۱

🔹نتایج آراء شعبه مسجد جامع ولی عصر عج و مصلی کاخک

جلیلی ۳۳۱

پزشکیان ۲۸۸

قالیباف ۲۱۳

پورمحمدی ۴

🔹نتایج آراء شعبه خانیک،کوه قلعه

جلیلی ۱۹۷

قالیباف ۱۲۴

پزشکیان ۶۲

پورمحمدی ۰

🔹نتایج آراء شعبه، پچک، ششک، مغاث، کلاته نو، پایگدار

پزشکیان ۱۲۹

جلیلی ۴۷

قالیباف ۳۲

پورمحمدی ۰

🔹نتایج آراء شعبه ثابت فاطمیه

پزشکیان ۸۸

جلیلی ۸۲

قالیباف ۴۰

پورمحمدی۱

🔹نتایج آراء شعبه سیار امامزاده سیدمحمدعابد ع

جلیلی ۳۱۸

پزشکیان۱۱۸

قالیباف ۱۰۵

پورمحمدی ۶

🔹نتایج آراء شعبه فودنجان، نوده میرمحراب

جلیلی ۱۹۵

پزشکیان ۷۴

قالیباف ۵۵

پورمحمدی ۱

🔹نتایج آراء شعبه ثابت مسجد یعقوبان

جلیلی ۳۳۳

پزشکیان ۲۴۵

قالیباف ۲۰۳

پورمحمدی ۳

🔹نتایج آراء شعبه ثابت سنو

جلیلی ۳۲۴

پزشکیان ۱۸۲

قالیباف ۱۱۹

پورمحمدی ۲

🔹نتایج آراء شعبه دیسفان

پزشکیان ۱۰۲

جلیلی ۹۰

قالیباف ۶۳

پورمحمدی ۱

🔹نتایج آراء شعبه زیبد

جلیلی ۲۸۰

پزشکیان ۲۱۱

قالیباف ۸۵

پور محمدی

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز