آگهی انتخابات ریاست جمهوری 
آگهی انتخابات ریاست جمهوری 
شعب اخذ رای بخش کاخک

شعبه ثابت شماره ١ :

مسجد جامع ولی عصر (عج) و مصلی واقع در خیابان ولی عصر عج

شعبه ثابت شماره ٢:

بنای مقدس فاطمیه واقع در خیابان انقلاب اسلامی، روبروی بهزیستی

شعبه ثابت شماره ٣:

مسجد یعقوبان واقع در خیابان انقلاب اسلامی

شعبه سیار شماره ۴:

امامزاده سیدمحمد عابد (ع)، شهرک جوانان (مسجد امام محمدباقر ع) ، شرکت شیر پگاه، ناحیه صنعتی (دفتر شهرک)، پارک آبشار (نمازخانه)، مجددا امامزاده ع

شعبه سیار شماره ۵:

روستای نجم آباد (حسینیه)، برجوک(مسجد)، کبوترکوه(مسجد)، مهاباد(مسجد)، مجددا نجم آباد

شعبه سیار شماره ۶:

روستای استاد (حسینیه)، کلاته شمس(مدرسه)، حسن آباد (مسجد)، رزگ (مسجد)، کسک (مسجد)، رضو (مسجد)، مجددا استاد

شعبه سیار شماره ٧:

مرغش (فاطمیه)، کال دهیار، کلاته ولی، کلاته شیخی (مسجد)، کلاته ملا، محیی آباد پایین، محیی آباد بالا، بنفش، چشمه سفید، چرک آباد، دهنو، ملاآباد، مجددا مرغش

شعبه سیار شماره ٨:

روستای پچک(مسجد)، ششک، مغاث، ترنج، کلاته نو، پایگدار، مجددا پچک

شعبه سیار شماره ٩:

روستای دیسفان(حسینیه)،ایدو(مسجد)، سارنگ(مسجد)، مجددا دیسفان

شعبه سیار شماره ١٠:

روستای خانیک (مسجد پایین)، کوه قلعه(مسجد)، مجددا خانیک

شعبه سیار شماره ١١:

روستای فخ (حسینیه)، سنجدک(حسینیه)، ذقیچ، میموند(مسجد)، زوصالح آباد(مسجد)، کج آباد(مسجد)، حسین آباد، تک بستان، محمدآباد لب رود(مسجد)، مجددا فخ

شعبه ثابت شماره ١٢:

روستای کلات (حسینیه)

شعبه سیار شماره ١٣:

روستای سقی(هیئت انصار المهدی عج)، شیرازآباد (مسجد) ، روچی(حسینیه)

شعبه سیار شماره ١۴:

روستای زیبد (فاطمیه)، کلاته شهاب (مسجد)، خاتمه(مسجد)، درب صوفه (مسجد)، مجددا زیبد

شعبه سیار شماره ١۵:

روستای گوهردشت(حسینیه)، خونیک، موسیرز (مسجد)، سرآسیاب(مسجد)، کلاته سیدعلی، هراونج (مسجد)، مجددا گوهردشت

شعبه ثابت شماره ١۶:

روستای سنو (مجتمع فرهنگی)

شعبه سیار شماره ١٧:

روستای فودنجان(مدرسه)، خوش منزل، گنبتوک، بیهود(حسینیه)، نوده میر محراب(حسینیه)

شعبه سیار شماره ١٨:

روستای تک میدان(مسجد)، کرشک(مسجد)، سنگ سبز (مسجد)، زیرجان (مسجد جامع)، رضویه (مسجد)

#کاخک_نیوز

  • منبع خبر : کاخک نیوز