مراسم تکریم و معارفه مسئول قسمت برق کاخک برگزار شد.
مراسم تکریم و معارفه مسئول قسمت برق کاخک برگزار شد.
مراسم تکریم و معارفه مسئول قسمت برق کاخک صبح امروز با حضور بخشدار، رئیس اداره برق شهرستان، رئیس شورای اسلامی شهر و دیگر مسئولین در محل بخشداری برگزار شد.

در این مراسم از زحمات قاسم قربان نژاد تجلیل و حسین اسماعیل پور از سوی مدیریت توزیع برق شهرستان گناباد به عنوان مسئول برق کاخک معرفی شد.

🔹قابل ذکر است؛ قاسم قربان نژاد در طول مدت خدمتش در کاخک ، رضایتمندی شهروندان سطح بخش و مسئولین را جلب کرده بود.