چه کسانی در هلی‌کوپتر رئیس‌جمهور بودند؟
چه کسانی در هلی‌کوپتر رئیس‌جمهور بودند؟
🚁اسامی سرنشینان هلی‌کوپتر سانحه دیده:

▫️ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور)
▫️محمدعلی آل هاشم (امام جمعه تبریز)
▫️حسین امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه)
▫️مالک رحمتی (استاندار آذربایجان شرقی)
▫️خلبان، کمک خلبان، کروچیف (دستیار خدمه پرواز) سرتیم حفاظت و یکی از محافظان.