زیبد، روستایی که محل رزم کیخسرو بود.
زیبد، روستایی که محل رزم کیخسرو بود.
نبرد بزرگ شاهنامه اینجا اتفاق افتاد.

🔹فردوسی از شهرهای زیادی در شاهنامه‌ نام برده، اما «زیبَد» محل وقوع طولانی‌ترین رویداد این کتاب است.

🔹 اینجا «زیبَد» است، ۳۰۰ کیلومتر دورتر از جایی که فردوسی پا به این جهان گذاشت و بعدها، وقتی شاهنامه را سرود، محل وقوع طولانی‌ترین واقعه را در این روستا قرار داد.
🔹نبرد دوازده‌رخ، روستای تاریخی «زیبَد» از توابع بخش کاخک، در ۲۰کیلومتری جنوب غربی شهرستان گناباد قرار دارد.