بلوار قهرمان ملی ورزشی دو و میدانی ایران
بلوار قهرمان ملی ورزشی دو و میدانی ایران
🏅همزمان با استقبال مردم و مسئولین از ورود نازنین فاطمه عیدیان کاخکی اولین بانوی طلایی دو میدانی ایران در طول تاریخ، بلواری جدیدالتاسیس در راستای قدردانی از این قهرمان پر افتخار به نام ایشان نامگذاری شد.

🏅قابل ذکر است‌‌؛ نازنین فاطمه عیدیان در اوایل اردیبهشت ماه سالجاری موفق شد در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا در کشور امارات در دوی ۴٠٠ متر با مانع، مدال طلا کسب کند.

🏅عیدیان در سال ١۴٠١ نیز نخستین نشان طلای تاریخ دو میدانی در رقابت قاره ای را برای بانوان ایران به ارمغان آورد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز