اهدای اعضای بانوی کاخکی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید.
اهدای اعضای بانوی کاخکی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید.
به گزارش کاخک نیوز ، جان بخش مرحومه حمیده مظفریان بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان بهلول گناباد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌ متوفی، صبح امروز در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

جان بخش مرحومه حمیده مظفریان بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان بهلول گناباد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌ متوفی، صبح امروز در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

طی این اقدام خیرخواهانه ۴ عضو بدن آن مرحومه ۴۳ ساله به بیماران نیازمند اهدا شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز