رضا مقیمی در شطرنج سیاسی شهرستان گناباد نقش کلیدی دارد.
رضا مقیمی در شطرنج سیاسی شهرستان گناباد نقش کلیدی دارد.
گفته بودم در این روزهای داغ انتخاباتی رضا مقیمی عضو شورای شهر کاخک دیده نمی شود که البته همینطور است ، گویا او در مرکز شهرستان فعالیت انتخاباتی معرکه ای دارد. 👇

🗳 مقیمی دبیر یک حزب سیاسی فعال در شهرستان گناباد را عهده دار شده و تاکنون توانسته با ۱۸ جلسه کارشناسی با حضور اکثر کاندیداها برای تاثیر گذاری بر انتخابات این دوره ، چهار حزب سیاسی دیگر شهرستان را با هم متحد کند.

بعید نیست در روزهای باقیمانده از تبلیغات رضا مقیمی هم رسماً اعلام موضع کند.

اکنون دیده نشدن مقیمی و سلفی نگرفتنش با کاندیداها به معنای کار نکردن او در هفته داغ تبلیغات انتخاباتی نیست .

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز