لیست نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه ی گناباد و بجستان:
لیست نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه ی گناباد و بجستان:
ست نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه ی گناباد و بجستان به شرح ذیل می باشد.

۱- محمد رجایی

۲- حسین نجاری

۳-  سعیدرضا جندقیان

۴- محسن انصاری

۵- محسن جلودار

۶- حمید زارع‌حسینی

۷- سیدهاشم موسوی

۸- علی نجاری

۹- علی صادقی بهابادی

۱۰- علی شفیعی

۱۱- رضا مهاجرانی

۱۲- جواد ابراهیم‌زاده

۱۳- نعمت جعفریان اول

۱۴-  سیدمهدی کاظمی ریابی

۱۵- ابراهیم آموزگار

۱۶- مهدی اسماعیل‌پور

۱۷- سجاد محمدنیا بهابادی

۱۸- حسین شرفی

۱۹-  اکرم صحرایی دولتخانه

۲۰- مهدی طحان‌زاده

۲۱- رضا طحانزاده جویمند

۲۲- ابوالفضل شفاعی شهری

۲۳- عباس زحمتکش

۲۴- مهدی روحانی

۲۵-  رضا عباسپور

۲۶- حجت ثابتی بیلندی

۲۷- مجید ایزدی

۲۸- علی شهابی

۲۹- حمید علی‌حسینی

٣٠_ محمد نسائی بجستانی

٣١_ هادی محمدپور

٣٢_حجت حیدری‌پور

٣٣_ سیدرضا هاشمی‌نژاد

٣۴_هادی شریفی مند

٣۵_فاطمه ثابتی کاخکی

٣۶_مهدی کیان‌مهر

٣٧_رسول احمدنیا

٣٨_محمد محمدی

٣٩_محمدرضا دری

۴٠_مجید شاهی بجستانی

 

🔹از لیست ۴۰ نفره نامزدها، پیش از شروع رسمی تبلیغات، محمدرضا دری رئیس سابق آموزش و پرورش گناباد و حسین شرفی اهل روستای ایدو انصراف داده اند.

اکنون مجموع کاندیداها به ۳۸ نفر رسیده است.