بازگشت پروازهای شرکت هواپیمایی وارش به فرودگاه شهدای گناباد
بازگشت پروازهای شرکت هواپیمایی وارش به فرودگاه شهدای گناباد

شرکت هواپیمایی وارش از امروز فروش اینترنتی بلیط پروازهای خود را از فرودگاه مهرآباد به مقصد  گناباد و بالعکس روی سایت خود قرار داد.   ✈️اولین پرواز : ۴ آذرماه ساعت ۱۱:۴٠

شرکت هواپیمایی وارش از امروز فروش اینترنتی بلیط پروازهای خود را از فرودگاه مهرآباد به مقصد  گناباد و بالعکس روی سایت خود قرار داد.

 

✈️اولین پرواز : ۴ آذرماه ساعت ۱۱:۴٠