واژگونی یکدستگاه پژو پارس در محور کاخک به کریمو
واژگونی یکدستگاه پژو پارس در محور کاخک به کریمو

سرعت زیاد یکدستگاه پژو پارس و ناتوانی راننده در کنترل خودرو عصر امروز در محور کاخک به کریمو (ابتدای پیچ گل آباد) موجب برخورد خودرو به کوه و واژگونی شد. با اعلام گزارش حادثه بلافاصله اورژانس و پلیس در محل حادثه حضور یافتند. خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.

سرعت زیاد یکدستگاه پژو پارس و ناتوانی راننده در کنترل خودرو عصر امروز در محور کاخک به کریمو (ابتدای پیچ گل آباد) موجب برخورد خودرو به کوه و واژگونی شد. با اعلام گزارش حادثه بلافاصله اورژانس و پلیس در محل حادثه حضور یافتند.
خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است.