بهره برداری از پروژه روشنایی بلوار انتهای امامزاده سلطان محمدعابد(ع) 
بهره برداری از پروژه روشنایی بلوار انتهای امامزاده سلطان محمدعابد(ع) 
مراسم بهره برداری از پروژه روشنایی بلوار انتهای امامزاده سلطان محمدعابد(ع) عصر امروز با حضور امام جمعه کاخک، معاونین فرماندار گناباد و جمعی از مسئولین در کاخک برگزار شد. 

گفتنی است مدیریت توزیع برق شهرستان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر کاخک در سالجاری بالغ بر ۴۸۸۰۰ میلیون ریال اعتبار، صرف توسعه شبکه برق کاخک نموده است.