محمدرضا حجازی فرماندار شهرستان مه ولات می شود. 
محمدرضا حجازی فرماندار شهرستان مه ولات می شود. 

  آیین معارفه فرماندار شهرستان مه ولات روز شنبه ۶ آبان برگزارخواهد شد. 🔹محمدرضا حجازی سوابقی همچون بخشدار کاخک و مرکزی گناباد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بجستان و تربت جام را در کارنامه مدیریتی خود دارد .

 

آیین معارفه فرماندار شهرستان مه ولات روز شنبه ۶ آبان برگزارخواهد شد.

🔹محمدرضا حجازی سوابقی همچون بخشدار کاخک و مرکزی گناباد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بجستان و تربت جام را در کارنامه مدیریتی خود دارد .