حزب  عدالت طلبان ایران اسلامی کاخک رسماً موجودیت و فعالیت خود را برابر  اساسنامه و منشور مرامنانه مصوب آغاز کرد.
حزب  عدالت طلبان ایران اسلامی کاخک رسماً موجودیت و فعالیت خود را برابر  اساسنامه و منشور مرامنانه مصوب آغاز کرد.

با حکم دکتر نعمت الله حکیم دبیرکل حزب عدالت طلبان کشور ، حمیدرضانظام‌زاده بعنوان مدیر حزب  عدالت طلبان ایران اسلامی  در شهر کاخک منصوب و حکم صادره  طی مراسمی توسط  مدیر حقوقی  حزب به ایشان اعطاء گردید. پیش از این نیز محمد وفایی کاخکی بعنوان رئیس حزب عدالت طلبان شهرستان گناباد معرفی گردید. معرفی مدیر […]

با حکم دکتر نعمت الله حکیم دبیرکل حزب عدالت طلبان کشور ، حمیدرضانظام‌زاده بعنوان مدیر حزب  عدالت طلبان ایران اسلامی  در شهر کاخک منصوب و حکم صادره  طی مراسمی توسط  مدیر حقوقی  حزب به ایشان اعطاء گردید.
پیش از این نیز محمد وفایی کاخکی بعنوان رئیس حزب عدالت طلبان شهرستان گناباد معرفی گردید.
معرفی مدیر حزب عدالت طلبان در گناباد

پیش از این نیز طی حکمی از سوی سردار  دکتر نعمت الله حکیم دبیرکل حزب عدالت طلبان ایران اسلامی.، محمد وفائی کاخکی بعنوان مدیر حزب عدالت طلبان ایران اسلامی شهرستان گناباد منصوب  و طی مراسم رسمی توسط دکتر مهدی روحانی معاون حقوقی حزب ‌ معرفی  و فعالیت خود را آغاز نمودند.

محمد وفایی کاخکی از افسران ارشد بازنشسته فراجا و در زمره رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و عضو دو دوره شورای اسلامی شهر کاخک  است که در حوزه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی با اشراف بر چالشها و فرصتهای منطقه فعالیت دارد.