ضرورت احداث پل بر روی رودخانه مرغش در جاده کاخک استاد. 
ضرورت احداث پل بر روی رودخانه مرغش در جاده کاخک استاد. 
همه ساله حرکت سیلابها در بستر رودخانه مرغش و عبور سیلاب از عرض جاده کاخک به استاد مشکلات ترافیکی و حادثه ساز ی ایجاد می کند که ضرورت احداث پل برای جلوگیری از خطرات ترافیکی و پیشگیری از تخریب جاده احساس می شود. 

چندی است که موضوع احداث پل در محل حادثه ساز از سوی مسئولین مطرح است تا اینکه روز گذشته بخشدار و رئیس راهداری گناباد و اعضای شورای شهر کاخک از محل مورد نظر بازدید و بر احداث پل با مشارکت خیرین راهسازی توافقاتی حاصل نمودند.

 

  • منبع خبر : کاخک نیوز