آیا دیدار مسئولان ارشد گناباد با تولیت آستان قدس رضوی برای مجموعه بخش کاخک دستاوردی خواهد داشت.؟   
آیا دیدار مسئولان ارشد گناباد با تولیت آستان قدس رضوی برای مجموعه بخش کاخک دستاوردی خواهد داشت.؟   
?حمایت آستان قدس از امامزاده (ع) کاخک و ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی در حاشیه جاده سنتو در شرق بخش کاخک دو خواسته مهم مردم کاخک است.

سالهاست که مردم کاخک خواستار حمایت آستان قدس رضوی از بارگاه امامزاده سیدمحمدعابد(ع) هستند،

بعضاً بخاطر دارند که برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس یا نمایندگان ادوار گذشته شهرستان، بارها موضوع پیگیری قرار گرفتن امامزاده سید محمدعابد(ع) تحت پوشش آستان قدس رضوی را در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرده اند که شعاری بیش نبوده است.

حدود ۵ سال قبل نیز خواسته مردم طی دیدار مسئولین کاخک با تولیت وقت آستان قدس به ایشان تقدیم می شود اما به علت پروژه های سنگین حرم مطهر رضوی، با این خواسته مهم موافقت نمی گردد.

اکنون قرار گرفتن امامزاده سید محمدعابد(ع) برادر بزرگ امام رضا(ع) و بعنوان چهارمین حرم رضوی، تحت پوشش آستان قدس رضوی به خواسته ای دیرینه تبدیل شده که مردم این شهر در آرزوی تحقق این مهم هستند.

ایجاد مجتمع بین راهی در ورودی کاخک در حاشیه جاده سنتو که تردد روزانه صدها مسافر از استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به سمت مشهد مقدس و بالعکس می باشد دیگر خواسته مردم شهر کاخک و روستاهای شرقی این بخش می باشد.

اکنون باید دید که آیا این دو خواسته مردم در دیدار مسئولین ارشد شهرستان با حجه الاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی مطرح شده است یا خیر و یا اینکه آیا این سفر دستاوردی برای مجموعه بخش کاخک خواهد داشت.؟

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز