دسترنج کشاورز کاخکی در آتش سوخت. 
دسترنج کشاورز کاخکی در آتش سوخت. 
در پی بی احتیاطی یک شهروند حدود ۵۰ مَن زمین گندم حاصل دسترنج کشاورز کاخکی در آتش سوخت. 

دو شب پیش با اعلام حریق زمین گندم به سامانه ۱۲۵ شهرداری کاخک بلافاصله یکدستگاه خودروی آتش نشانی و یکدستگاه لودر به محل حریق اعزام و از گسترش حریق به سایر زمینهای کشاورزی و ایجاد خسارات بیشتر جلوگیری گردید.

به گفته عطایی مسؤل دایره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاخک، بروز اتفاق ناشی از بی احتیاطی احدی از شهروندان سبب شد محصول گندم و چندین اصله درخت زنده یک کشاورز بطور کلی از بین برود و خسارات زیادی برجای گذارد.

 

با توجه به فصل بادهای موسمی و خطرات آتش سوزی و تجربیات تلخ سالهای گذشته و از طرفی عدم امکان تردد خودروهای آتش نشانی بعلت نداشتن راه دسترسی مناسب در بین مزارع، به کشاورزان توصیه می شود برای پیشگیری از خطرات احتمالی نسبت به جمع آوری به موقع محصولات زراعی خود اقدام و از هرگونه سوزاندن علفهای هرز و اقدامات مخاطره آمیز در زمینهای کشاورزی و باغات خودداری نمایند.

#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز