شتاب توسعه عمران آستان مقدس امامزاده سید محمد عابد (ع) به همت خیرین
شتاب توسعه عمران آستان مقدس امامزاده سید محمد عابد (ع) به همت خیرین
بر اساس نقشه طرح جامع آستان مقدس امامزاده سیدمحمد عابد (ع) یکی از بزرگترین طرحهای توسعه ای این بارگاه شامل احداث ۴۰۰ متر مربع شبستان الحاقی به شبستان موجود و احداث ۳۰۰۰ متر مربع شبستان تحتانی حرم مطهر با کمک خیرین به مرحله اجرا رسیده است.

بر اساس نقشه طرح جامع آستان مقدس امامزاده سیدمحمد عابد (ع) یکی از بزرگترین طرحهای توسعه ای این بارگاه شامل احداث ۴۰۰ متر مربع شبستان الحاقی به شبستان موجود و احداث ۳۰۰۰ متر مربع شبستان تحتانی حرم مطهر با کمک خیرین به مرحله اجرا رسیده است.

محمدعلی ذوقی مدیراجرایی امامزاده سیدمحمدعابد (ع) روز گذشته در بازدید خبرنگار کاخک نیوز از پروژه های عمرانی آن بارگاه مقدس گفت: طرح توسعه شبستان امامزاده (ع) به مساحت ۴۰۰ متر مربع با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۱میلیارد و ششصد میلیون تومان در دست اجرا است که در اجرای این طرح بزرگ تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان از سوی خیرین تامین و هزینه شده است.

وی در خصوص ادامه پروژه شبستان ۳۰۰۰متر مربعی تحتانی امامزاده (ع) نیز گفت: برآورد اعتباری طرح مذکور بالغ بر ۶میلیارد تومان است که تاکنون علاوه بر باربرداری و احداث فوندانسیون، ۸۰۰ مترمربع زیربنا مسقف و معادل ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اکنون نیازمند تامین اعتبار می باشد.

 

ذوقی با تقدیر از همت خیرین در همراهی اجرای طرحهای عمرانی امامزاده(ع) افزود: پیش بینی می شود طی سه ماه آینده شبستان ۴۰۰متر مربعی الحاقی به شبستان موجود به بهره برداری برسد.

مدیر اجرایی بارگاه امامزاده سیدمحمدعابد (ع) با انتقاد از نبود کمکهای دولتی، از خیرین و زائرین خواست تا حتی المقدور نذورات و کمکهای خود را در راستای پیشرفت به موقع طرحهای توسعه ای این بارگاه مقدس اختصاص دهند.

#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز