گزینه تصدی بخشداری کاخک هم از چرخه انتخاب حذف شد.
گزینه تصدی بخشداری کاخک هم از چرخه انتخاب حذف شد.
براساس برخی شنیده ها از محافل سیاسی شهرستان، با توجه به قانون استفاده از ۱۵ درصد نیروهای فرمانداری خارج از وزارت کشور و تکمیل این ظرفیت در انتخاب بخشدار، گویا در روند صدور حکم بخشداران گناباد مشکل ایجاد شده است.

علاوه بر آنکه قبلا در رسانه ها از عدم انتخاب باقرزاده گزینه بخشداری مرکزی و حذف وی یاد شده بود، اکنون شنیده ها حاکیست مجتبی محرابی نیز از چرخه تصدی بخشداری کاخک حذف و قرار است یک نفر از بدنه وزارت کشور انتخاب گردد.

اکنون آنچه در محافل بیان می شود گویا محرابی از جهاد کشاورزی بجستان به اداره منابع طبیعی گناباد باز می گردد.