سخنان امیری دادستان گناباد در نماز جمعه کاخک
سخنان امیری دادستان گناباد در نماز جمعه کاخک
اهم سخنان امیری دادستان شهرستان گناباد در نماز جمعه کاخک به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه

تلاش شبانه روزی کارکنان دادگستری گناباد در راستای نظم قانون و تحقق عدالت به عینه دیده می شود.

سعی ما و همکاران بر این است که در اسرع وقت به پرونده ها رسیدگی شود اما ورودی پرونده ها زیاد است.

به موضوع مشکلات مطرح شده آب قنوات کاخک رسیدگی و از طریق شورای اسلامی شهر کاخک به عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

در سیستم قضایی، بحث تولید و حمایت غذایی از تولید و صنعت را داشته ایم. در سال جدید بیش از ۵ کارگاه تولیدی را احیاء کردیم.

در خصوص خسارت هایی که به باغات کشاورزان کاخک توسط گردشگران وارد شده در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی خواهیم داشت.

درب اتاق من به روی همگان باز است و خوشحال می شوم در خدمت مردم عزیز شهرستان باشم.

با سایر دستگاه ها در تعامل و خادمان اجرای عدالت در جامعه هستیم.

 

  • نویسنده : احمدمور