حجه الاسلام خاکشور رئیس حوزه علمیه حسنیه شد.
حجه الاسلام خاکشور رئیس حوزه علمیه حسنیه شد.
طی مراسمی روز گذشته حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک به سمت رئیس حوزه علمیه حسنیه کاخک منصوب و از خدمات حجه الاسلام گوهری رئیس پیشین آن حوزه تقدیر گردید.

طی مراسمی روز گذشته حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک به سمت رئیس حوزه علمیه حسنیه کاخک منصوب و از خدمات حجه الاسلام گوهریدر این مراسم جمعی از مسئولین ازجمله حجه الاسلام اسفندیاری مدیر مدارس علمیه خراسان بزرگ ، حجه الاسلام صادقی نسب امام جمعه گناباد و دکتر نصیری فرماندار شهرستان حضور داشتند.

قابل ذکر است در بسیاری از مراسمات کاخک از رسانه و خبرنگاران جهت پوشش خبری دعوت نمی شود اما بعضاً انتظار انتشار خبرها را در رسانه دارند.