حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک خواستار پاسخ هیات امناء قنوات به اهم مشکلات و اعتراضات مردمی شد.
حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک خواستار پاسخ هیات امناء قنوات به اهم مشکلات و اعتراضات مردمی شد.
اهم مشکلات مطروحه از زبان حجه الاسلام مقیمیان در جلسه امشب شورای شهر با هیات امناء قنوات کاخک: ?اعتراضات مردم به نحوه اداره کردن خانه فنجان ?مشکل در نابسامانی جویبانی کاخک ?افزایش لحظه ای قیمت اجاره و فروش آب ?خرید و فروش آب (داد وستد) توسط مولفین در خانه فنجان ?دستکاری محل های بخش آب (بخشو) توسط برخی کشاورزان

حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر :

?حقوق مولفین را بر اساس قانون کار پرداخت کنید تا از مشکلات موجود کاسته شو.د

?اینکه بگوییم مشکلات خانه فنجان برطرف نمی شود قابل قبول نیست ، باید در جمع کشاورزان مباحث به شور گذاشته شود .

?اعتراضات مردمی خانه فنجان دیگر قابل تحمل نیست ،اگر درست نشود مردم را به هیات امناء قنوات خواهیم فرستاد، نتوانستند حل کنند از طریق دادستانی پیگیری خواهیم کرد.

جعفری عضو شورای شهر:

? کنترلی در خانه فنجان نیست ، انتخاب افراد برای همکاری ساده است اما کنترل کردن سخت است.

?افراد سن بالا و معتقد در خانه فنجان کارایی بهتری دارند.

وفایی عضو شورای شهر:

شش سال است در شورای شهر هستیم و همچنان نارضایتی و ناعدالتی در آب بری کشاورزی وجود دارد.

رضا مقیمی عضو شورای شهر:  

?حساب و کتاب های آبهای تختی باید مشخص باشد ، کسانی که آب خود در مدار نمی برند باید تکلیفش مشخص باشد .

?ساماندهی آبها در گذشته کار الگویی و بسیار بزرگی بود که انجام شد اما برخی مسائل هنوز نیاز به اصلاح دارد.

?حقوق افراد خانه فنجان به نسبت کم است و از طرفی انتظار مردم نیز بالاست.

?مشکلات آب و کشاورزی نیاز به فرهنگ سازی دارد.

?برای افراد غیر بومی با دریافت پول بهتر از کشاورز کاخکی برایش آب تامین می شود.

?حقوق کارکنان خانه فنجان اگر بر اساس قانون کار باشد از آنان بدرستی میتوان کار خواست.

?افرادی هستند بصورت شبانه آب را به سمت زمینهای خود هدایت میکنند که بایستی به قانون قضا سپرده شوند.

?رفع مشکلات موجود باید پشتوانه قضایی داشته باشد.

عزیزا… حسنی مدیرعامل هیات امناء قنوات :
? خانه فنجان را فلک نخواهد توانست درست کند ، هر کسی بهتر می تواند کار کند بیاید جلو
?احداث کانال کنارود از عهده قنوات خارج است و جهاد گفته ۱۰۰ میلیون هزینه دارد.
?مقسم و جویبان سالیانه باید عوض شود اگر کسی سراغ دارید معرفی کنید.
?دو میلیون تومان هزینه دوربین خانه فنجان دادیم ، محل بخش آبها (بخشوها) را میتوانیم مجهز به دوربین کنیم.
?مقصر مشکل جوی بَرها خود مردم هستند ، مقدار زمانی آب بَری جویهای فرعی بر عهده کشاورزان است و خودشان باید با هم به توافق برسند.
?در شبانه روز ۲۷ فنجان آب برای مولف میافتد .
?مردم بعضا بجای کشاورزی آب خود را می فروشند.
?شورای شهر دو مولف و یک جویبان پای کار و درست کار معرفی کنند ، حقوقشان طبق قانون کار پرداخت تامین و پرداخت می کنیم.
?۱۷۲۰ فنجان آب تحویل مولفین است و باید با مدیریت صحیح تحویل مردم شود.

نجاریان عضو شورای شهر:

امورات خانه فنجان با همفکری هیات امناء قنوات و نمایندگان مردم در شورا قابل حل است.

اگر بگوییم مشکلات فعلی غیر قابل حل است حرف درستی نیست.

محمدعلی طالب الحق عضو هیات امناء قنوات: 

?خیلی از مشکلات خانه فنجان که مطرح شد عین واقعیت است و قبول داریم .

?خانه فنجان جای پر استرس و دارای مشکلات است و مردم نیز انتظار دارند.

?ما هیچ وابستگی با مقسمین نداریم اگر نیروی بهتری سراغ دارید معرفی کنید، ما با پیشنهاد سازنده شورای شهر موافقیم.

?دخالت در مالکیت مردم نمی توان نمود، برخی مردم قیمتهای عادلانه زمین کشاورزی و آب ملکی که بنگاهها تعیین میکنند را قبول ندارند و با نرخ دلخواه خود میفروشند که نتیجه آن رشد بی رویه قبمتها می شود.

?اگر انتقاد می کنید پیشنهاد راهگشا هم داشته باشید.

محمود ترابی عضو هیات امناء قنوات (شرکت آب بران کوهسار) :

? در بحث مالکیت مردم نمی توان دخالت نمود.

?اگر کاری بگوییم نمی شود باید افسار شتر به سرش انداخت تا برود. پس هر کاری راهکار دارد.

?خانه فنجان از زمان جاری شدن قنوات ایجاد شده و همچنان خواهد چرخید.

?اگر یک نفر ماموریت یابد میتواند مقدار زمانی آب بَری جوی کشتمانها را مشخص نماید .

?با هیچ کدام از مولفین عهد اخوت نبسته ایم ، بعضاً تهمت هایی وارد می شود که قابل قبول نیست.

?در کنار هر انتقاد راهکار هم داشته باشیم.

?جلسات اگر یک خروجی هم داشته باشد باید به آن عمل شود وگرنه همهمه در جلسات بی نتیجه است.

?در جلسه شورای شهر با هیات امناء قنوات (شرکت آب بران کوهسار) تعدادی از کشاورزان هم حضور داشتند که بر نحوه عملکرد عوامل خانه فنجان گلایه داشتند.

کاخکی زاده کشاورز : مولفین میزان جوی بَری را بر اساس تجربه و سوابق برآورد و در خانه فنجان نصب کنند.

معصومی کشاورز: هدر رفت آب در روزهای پایانی هفته در آبشار توسط گردشگران زیاد است.

رمضانی کشاورز: به مقسمین اخطار دهید و امورات جاری را بر آنها تکلیف کنید، از ابتدای سال زراعی آینده چاره اندیشی کنید.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز