ضرورت نامگذاری یکی از میادین یا بلوارهای شهر کاخک به نام دکتر شریعتی 
ضرورت نامگذاری یکی از میادین یا بلوارهای شهر کاخک به نام دکتر شریعتی 

به منظور قدرشناسی از خدمات شایان دکتر شریعتی در زلزله سال ۴۷ شهر کاخک ، شورای شهر مصوبه تغییر نام یکی از میادین یا بلوارهای شهر کاخک را به نام دکتر شریعتی ابلاغ و شهرداری اجرا نماید.   شورای فعلی شهر قبلاً طی مصوبه ای بلوار شریعتی را به نام بلوار آبشار تغییر نام داده […]

به منظور قدرشناسی از خدمات شایان دکتر شریعتی در زلزله سال ۴۷ شهر کاخک ، شورای شهر مصوبه تغییر نام یکی از میادین یا بلوارهای شهر کاخک را به نام دکتر شریعتی ابلاغ و شهرداری اجرا نماید.

 

شورای فعلی شهر قبلاً طی مصوبه ای بلوار شریعتی را به نام بلوار آبشار تغییر نام داده است.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز