جلسه بررسی مشکلات پیش رو ناشی از قطع و افت فشار آب شهر کاخک برگزار شد.
جلسه بررسی مشکلات پیش رو ناشی از قطع و افت فشار آب شهر کاخک برگزار شد.
جلسه بررسی مشکلات پیش رو ناشی از قطع و افت فشار آب شهر کاخک ظهر امروز در دفتر شورای شهر کاخک برگزار شد. ?مردم مشکلات احتمالی آب شرب را به سامانه ۱۲۲ گزارش نمایند.

?اخطار مرادی بخشدار کاخک :

مصرف آب در فضای سبز امامزاده (ع) بیشتر از میانگین مصرف است و باید کاهش یابد.

خانیک ، امامزاده (ع) و پارک آبشار دیگر با قطعی آب مواجه نشود.

آب و فاضلاب چنانچه با کاهش ذخایر مخازن روبرو شد ، تقلیل فشار سایر نقاط شهر انجام شود تا با قطعی آب در خیابان آبشار و… مواجه نشویم.

مردم در مدیریت بهینه مصرف آب کوشا باشند ، از آبیاری بیش از حد فضای سبز ، شستشوی خودرو و… بویژه در روزهای پنج شنبه و جمعه که با جمعیت زیادی از زائر و مسافر روبرو هستیم خودداری نمایند.

?ذکاوتی رئیس آب و فاضلاب کاخک:

از این پس تنش آبی در شهر کاخک نخواهیم داشت و با تمام توان در فصل گرما نخواهیم گذاشت آب شرب شهروندان قطع گردد.

?‍ حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر در جلسه بررسی مشکلات حوزه آب شرب کاخک:

اداره آب به عنوان متولی در فرهنگ سازی واصلاح الگوی مصرف کم کاری داشته است.

با توجه به کم آبی کشور بخصوص منطقه ما ، در بخش های مختلف خانگی وکشاورزی وصنعتی و.. نیازمند تغییر الگوی مصرف هستیم.

بی توجهی مسئولان بالا دستی در طول دهه گذشته به آبخیزداری وآبخوان داری وتقویت سفره های زیر زمینی در منطقه براکوه کاخک باعث تنش های آبی در آینده خواهد بود.

شهر کاخک به جهت حضور صدها هزار زائر وگردشگر باید تلاش شود که کمبود وتنش آبی با مدیریت آبفا وجود نداشته باشد وخط قرمز ما تامین آب شهروندان کاخک ومسافران است.

از شهروندان عزیز درخواست داریم که در مصرف آب صرف جویی داشته وخدمت گزاران را برای خدمت مطلوب تر یاری نمایند.

ادارات آبفا وظیفه دارند نسبت به تامین آب وزیرساخت های لازم به جهت رشد جمعیت وتوسعه شهری اقدام نمایند.

با توجه به سفر وزیر نیرو وقول مساعد به شورای شهر مبنی بر تکمیل زیرساخت های لازم با اعتبار ۷میلیارد تومان سبب خواهد شد تا مدتی مشکلات آبی به فضل الهی نداشته باشیم.

فضای سبز شهر کاخک که از طراوت خوبی برخوردار هست باید آبیاری منظم توسط شهرداری صورت گیرد.

پیگیر سکونت مسئولینی که در شهر سکونت ندارند خواهیم بود.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز