جلسه تسهیل خدمات رفاهی و اسکان زائرین و مسافرین شهر کاخک برگزار شد.
جلسه تسهیل خدمات رفاهی و اسکان زائرین و مسافرین شهر کاخک برگزار شد.

?جلسه تسهیل خدمات رفاهی و اسکان زائرین و مسافرین شهر کاخک صبح امروز با حضور مسئولین و متولیان مراکز اقامتی و گردشگر پذیر در بخشداری کاخک برگزار شد. قابل ذکر است تعطیلات عید فطر امسال و تابستان پیش رو شهر کاخک با جمعیت زیادی از زائر و مسافر روبرو خواهد شد. ضروریست تا اصناف و […]

?جلسه تسهیل خدمات رفاهی و اسکان زائرین و مسافرین شهر کاخک صبح امروز با حضور مسئولین و متولیان مراکز اقامتی و گردشگر پذیر در بخشداری کاخک برگزار شد.

قابل ذکر است تعطیلات عید فطر امسال و تابستان پیش رو شهر کاخک با جمعیت زیادی از زائر و مسافر روبرو خواهد شد. ضروریست تا اصناف و مراکز گردشگر پذیر از هم اکنون تمهیدات لازم را در جهت خدمات دهی مطلوب به زائران و مسافران بیاندیشند.