نتیجه دیدار صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی
نتیجه دیدار صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی

در دیدار دو ساعته محمدصفایی با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ظهر امروز در محل دفتر وزیر برگزار گردید دستورات بسیار مهمی در حوزه راهها برای منطقه به شرح ذیل از وزیر گرفته شد.   تأمین اعتبار لازم جهت تعریض ۲۰ کیلومتر آسفالت جاده سرایان گناباد( #کاخک به کریمو) جهت ارتقا به جاده […]

در دیدار دو ساعته محمدصفایی با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ظهر امروز در محل دفتر وزیر برگزار گردید دستورات بسیار مهمی در حوزه راهها برای منطقه به شرح ذیل از وزیر گرفته شد.

 

تأمین اعتبار لازم جهت تعریض ۲۰ کیلومتر آسفالت جاده سرایان گناباد( #کاخک به کریمو) جهت ارتقا به جاده ترانزیتی

 

دستور وزیر جهت اخذ ماده ٢٣ بابت احداث باند دوم جاده گناباد بجستان

 

تأمین اعتبار لازم جهت روکش آسفالت ۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی دو شهرستان

 

پرداخت مطالبات پیمانکار باند دوم جاده بجستان فردوس جهت تکمیل

 

اخذ دستور وزیر بر تهاتر نفت جهت پرداخت مطالبات پیمانکار راه آهن

 

دستور پرداخت مطالبات پیمانکار باند دوم جاده قائن گناباد جهت تکمیل ٣٢ کیلومتر باقیمانده از این جاده

 

دستور وزير بر اخذ ماده ۲۳ جهت ارتقاء جاده خواف گناباد

 

دستور برگزاری مناقصه ایستگاه راه آهن گناباد

 

موافقت با آسفالت روستاهای #زیرجان، #کبوترکوه و کلاته میان و همچنین روستای آب باریک بجستان

 

دعوت برای حضور در مراسم افتتاح فرودگاه گناباد باتفاق دکتر قالیباف