چرا طرح احداث جایگاه برداشت آب شهرک جوانان انجام نشد؟ 
چرا طرح احداث جایگاه برداشت آب شهرک جوانان انجام نشد؟ 

تیرماه سال گذشته مدیرعامل آبفای خراسان رضوی به درخواست اهالی شهرک جوانان و پیگیری مسئولین، قول احداث جایگاه برداشت آب تسویه در شهرک جوانان تا پاییز همان سال را داد اما با گذشت بیش از ۴ ماه این طرح هنوز وارد فاز اجرا نشده است. حال به دنبال علت عدم اجرای طرح رفتیم که رئیس […]

تیرماه سال گذشته مدیرعامل آبفای خراسان رضوی به درخواست اهالی شهرک جوانان و پیگیری مسئولین، قول احداث جایگاه برداشت آب تسویه در شهرک جوانان تا پاییز همان سال را داد اما با گذشت بیش از ۴ ماه این طرح هنوز وارد فاز اجرا نشده است.

حال به دنبال علت عدم اجرای طرح رفتیم که رئیس آب و فاضلاب کاخک علت عدم اجرای این طرح را نبود اعتبار لازم دانست.

ذکاوتی گفت؛ شورای شهر و اداره آب و فاضلاب با پیگیری های مستمر به دنبال تامین اعتبار اجرای طرح هستند و در سفر اخیر وزیر نیرو به شهرستان گناباد موضوع اعتبار اجرای طرح احداث جایگاه برداشت آب تسویه شهرک جوانان مورد تصویب قرار گرفته که متعاقباً اجرا خواهدشد.

#کاخک_نیوز

 

  • نویسنده : غلامی