? یک کشته حاصل برخورد خودروی سواری هیوندا با موتورسیکلت
? یک کشته حاصل برخورد خودروی سواری هیوندا با موتورسیکلت

#حوادث براثر برخورد یکدستگاه خودروی سواری هیوندا با موتورسیکلت در کیلومتر ۱۷ محور سنو به گناباد درساعات اولیه شب، متاسفانه راکب موتورسیکلت پیش از رسیدن اورژانس براثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت. سرعت بالای خودروی سواری و نداشتن چراغ خطر و عدم رعایت نکات ایمنی راکب موتورسیکلت باعث وقوع این حادثه گزارش شده […]

#حوادث

براثر برخورد یکدستگاه خودروی سواری هیوندا با موتورسیکلت در کیلومتر ۱۷ محور سنو به گناباد درساعات اولیه شب، متاسفانه راکب موتورسیکلت پیش از رسیدن اورژانس براثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

سرعت بالای خودروی سواری و نداشتن چراغ خطر و عدم رعایت نکات ایمنی راکب موتورسیکلت باعث وقوع این حادثه گزارش شده است.

#کاخک_نیوز