عزم جدی پلیس کاخک در برابر برهم زنندگان نظم و آسایش عمومی
عزم جدی پلیس کاخک در برابر برهم زنندگان نظم و آسایش عمومی

پلیس کاخک از ساعات اولیه شب در تمام سطح شهر حضور فعال دارد و با برهم زنندگان آسایش مردم که از مواد محترقه و خطرساز استفاده میکنند برخورد جدی می نمایند. نقش نیروهای بسیجی هم در همکاری با پلیس انتظامی در جهت جلوگیری از خطرات احتمالی چهارشنبه سوری شایسته تقدیر است. #کاخک_نیوز

پلیس کاخک از ساعات اولیه شب در تمام سطح شهر حضور فعال دارد و با برهم زنندگان آسایش مردم که از مواد محترقه و خطرساز استفاده میکنند برخورد جدی می نمایند.
نقش نیروهای بسیجی هم در همکاری با پلیس انتظامی در جهت جلوگیری از خطرات احتمالی چهارشنبه سوری شایسته تقدیر است.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز