عیدنوروز در راه است و میدان ورودی کاخک هنوز هم به ثمر نرسید.
عیدنوروز در راه است و میدان ورودی کاخک هنوز هم به ثمر نرسید.

?مواظب باشید…. برای ورود به سمت کاخک از گناباد حدود ۱۱ پــَل در پیش دارید…   وقت و هزینه ای که با جدیت صرف پَل وَر ریختن میشه، چقدر خوبه که تکمیل میدان هم همینطور جدی گرفته بشه … چندین سال است مردم از این دوربرگردان به ستوه آمده اند ، باز همچنان پـَل وَر […]

?مواظب باشید….

برای ورود به سمت کاخک از گناباد حدود ۱۱ پــَل در پیش دارید…

 

وقت و هزینه ای که با جدیت صرف پَل وَر ریختن میشه، چقدر خوبه که تکمیل میدان هم همینطور جدی گرفته بشه …

چندین سال است مردم از این دوربرگردان به ستوه آمده اند ، باز همچنان پـَل وَر میریزید؟؟!! ??

 

اداره راهداری قول آسفالت و بازگشایی میدان را داد نه قول افزایش سرعتکاه….

بس نیست این همه سرعتکاه ؟؟؟!!!

  • منبع خبر : کاخک نیوز