ظهر امروز یک مورد ماموریت زایمان موفق توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ کاخک انجام شد.
ظهر امروز یک مورد ماموریت زایمان موفق توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ کاخک انجام شد.

#اورژانس : ظهر امروز طی اعلام تلفنی به اورژانس مبنی بر درد زایمانی مادری ۳۶ ساله در ماه آخر بارداری خود، بلافاصله اکیپی از اورژانس ۱۱۵ کاخک به خانه بیمار اعزام و فرایند زایمان آغاز و طی اقدامات پزشکی نوزاد دختر به دنیا آمد. بعد از انجام اقدامات لازم مادر و نوزاد تحت مراقبت کامل […]

#اورژانس : ظهر امروز طی اعلام تلفنی به اورژانس مبنی بر درد زایمانی مادری ۳۶ ساله در ماه آخر بارداری خود، بلافاصله اکیپی از اورژانس ۱۱۵ کاخک به خانه بیمار اعزام و فرایند زایمان آغاز و طی اقدامات پزشکی نوزاد دختر به دنیا آمد.

بعد از انجام اقدامات لازم مادر و نوزاد تحت مراقبت کامل با آمبولانس تحویل کشیک مامایی بیمارستان بهلول شد.