کمیته کشاورزی شورای شهر کاخک با جمعی از کشاورزان این شهر تشکیل جلسه داد.
کمیته کشاورزی شورای شهر کاخک با جمعی از کشاورزان این شهر تشکیل جلسه داد.

#جوشنی: جلسه رسمی کمیته کشاورزی شورای اسلامی شهر کاخک شب گذشته با هدف هم اندیشی، ایده پردازی و ارائه طرحهای اجرایی و مقرون به صرفه در جهت استفاده بهینه از منابع آب وخاک موجود و شرایط منطقه، الگوسازی تغیر گونه های کشت با توجیه اقتصادی و آموزش برند سازی با حضور مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان […]

#جوشنی: جلسه رسمی کمیته کشاورزی شورای اسلامی شهر کاخک شب گذشته با هدف هم اندیشی، ایده پردازی و ارائه طرحهای اجرایی و مقرون به صرفه در جهت استفاده بهینه از منابع آب وخاک موجود و شرایط منطقه، الگوسازی تغیر گونه های کشت با توجیه اقتصادی و آموزش برند سازی با حضور مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناباد، کارشناسان جهاد کشاورزی و با شرکت ۲۵نفر از صاحب نظران و و ایده پردازان عرصه کشاورزی کاخک بصورت علمی و تجربی در محل دفتر شورای این شهر برگزار گردید.