نسخه های شفا بخش موسسه جهادی رد پای یار جلوه ای دیگر از خدمت رسانی به مناطق محروم این بار در روستای فودنجان
نسخه های شفا بخش موسسه جهادی رد پای یار جلوه ای دیگر از خدمت رسانی به مناطق محروم این بار در روستای فودنجان
موسسه جهادی رد پای یار دانشگاه علوم پزشکی گناباد روز گذشته در اقدامی جهادی و خداپسندانه در راستای حمایت های درمانی و ارتقاء سلامت مردم عازم روستای محروم فودنجان شدند.

موسسه جهادی رد پای یار دانشگاه علوم پزشکی گناباد روز گذشته در اقدامی جهادی و خداپسندانه در راستای حمایت های درمانی و ارتقاء سلامت مردم عازم روستای محروم فودنجان شدند.

ویزیت پزشک، دندانپزشکی، تامین داروی بیماران و… بصورت رایگان ازجمله خدمات این گروه جهادی بوده است.

???

براستی که این قبیل حرکات جهادی برای مردمی که با کم‌ترین درآمد روزگار خود را سپری می‌کنند بسیار ارزشمند است، حفظ و تقویت اینگونه خدمات اثر بخش یقیناً خشنودی خالق و مخلوق را به همراه دارد.

بطوریکه دسترسی به پزشکانی که نوبت گرفتن از آنها زمان بَر است یا امکان مراجعه به آنها در مرکز شهرستان برای مردم سالخورده دشوار است در چنین اقدامی براحتی امکان پذیر و موجبات رضایتمندی مردم را در پی دارد.

#کاخک_نیوز

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز