صداقتی رئیس هیات مدیره تعاونی گاوداران کاخک در مراسم افتتاح کارخانه خوراک دام:
صداقتی رئیس هیات مدیره تعاونی گاوداران کاخک در مراسم افتتاح کارخانه خوراک دام:

?برای احداث این واحد صنعتی ۵۷۰ میلیون سرمایه ی شرکت و ۶میلیارد وام از طریق بانک کشاورزی با پبگیری دکتر صفایی نماینده شهرستان و حدود ۷میلیارد از سرمایه گذاری هیات مدیره هزینه شده است. ?اکنون سرمایه در گردش لازم داریم ، مع الاسف بانکها به بهانه پایان سال از ارائه وام خودداری می کنند. ?در […]

?برای احداث این واحد صنعتی ۵۷۰ میلیون سرمایه ی شرکت و ۶میلیارد وام از طریق بانک کشاورزی با پبگیری دکتر صفایی نماینده شهرستان و حدود ۷میلیارد از سرمایه گذاری هیات مدیره هزینه شده است.

?اکنون سرمایه در گردش لازم داریم ، مع الاسف بانکها به بهانه پایان سال از ارائه وام خودداری می کنند.

?در شیفت کاری توان تولید ۱۲۰ تن خوراک دام داریم.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز