استاندار خراسان رضوی :   همه دستگاهها و ادارات در استان و شهرستان اراده و عزم جدی در حل مشکلات جامعه داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی :   همه دستگاهها و ادارات در استان و شهرستان اراده و عزم جدی در حل مشکلات جامعه داشته باشند.
یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی روز گذشته در آیین افتتاح گازرسانی به روستاهای شرق بخش کاخک در روستای نجم آباد گفت؛همه دستگاهها و ادارات باید در استان و شهرستانها اراده و عزم جدی در حل مشکلات جامعه داشته باشند و مشکلات موجود را بزرگنمایی نکنند.

یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی روز گذشته در آیین افتتاح گازرسانی به روستاهای شرق بخش کاخک در روستای نجم آباد گفت؛همه دستگاهها و ادارات باید در استان و شهرستانها اراده و عزم جدی در حل مشکلات جامعه داشته باشند و مشکلات موجود را بزرگنمایی نکنند.

وی افزود : وظیفه مسئولین در هر رده ای ای که هستند حل مشکلات است و حل مشکلات جامعه هنر مدیران است.

استاندار خراسان رضوی به مسئولین تاکید کرد تا با خرد جمعی با محوریت فرماندار و پشتیبانی امام جمعه و حمایتهای نماینده شهرستان مسائل حوزه شهرستان منجر به تحقق اهداف شود.

نظری در ادامه سخنان خود از تشکیل قرارگاهها در راستای اراده جمعی حل مشکلات در استان خبر داد و افزود: همه مشکلات قابل حل است اما با عزم و اراده و انسجام فکری و مبنایی و برکات خداوند بر جماعتهای هم فکر و هم اراده و مصمم ،برای مردم کار اصلی ونهایی انجام خواهد شد.

#کاخک_نیوز

www.kakhknews.ir

Instagram.com/kakhkNews

?? @B_kakhkNews

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز