مرادی بخشدار کاخک در مراسم بهره برداری از میدان مشاهیر
مرادی بخشدار کاخک در مراسم بهره برداری از میدان مشاهیر

🔹برخی ادارات شهرستان بدون دستور از اداره کل هیچ اختیاری ندارند و در برخی موارد در کاخک با اینگونه ادارات با مشکل برخورده ایم.   🔹در حوزه منابع طبیعی به مشکل برخورده ایم ، کشاورزان در کاخک نیاز به برداشت خاک دارند، یک کامیون خاک از محلهای قابل دسترسی نمیتوانند برداشت کنند که اکنون به […]

🔹برخی ادارات شهرستان بدون دستور از اداره کل هیچ اختیاری ندارند و در برخی موارد در کاخک با اینگونه ادارات با مشکل برخورده ایم.

 

🔹در حوزه منابع طبیعی به مشکل برخورده ایم ، کشاورزان در کاخک نیاز به برداشت خاک دارند، یک کامیون خاک از محلهای قابل دسترسی نمیتوانند برداشت کنند که اکنون به بن بست خورده اند. موضوع کارشناسی شود و برداشت خاک مردم باید رفع شود.

 

🔹در حوزه توسعه زیارت ،نگاه کمک به امامزاده (ع) شهرستانی نیست ، در حوزه شهرستان باید توجه ویژه ای به این بارگاه شود، اعتبارات دولتی باید به این آستان مقدس تعلق یابد.

🔹۹۹ درصد پیشرفت طرحهای توسعه ای امامزاده از محل کمکهای خیرین و همراهی مردم است.

🔹اگر بازار کاخک رونق دارد بخاطر وجود بارگاه امامزاده (ع) است ، اگر گردشگری زیارت رونق گیرد بازار ما قطعاً رونق خواهد گرفت.

#کاخک_نیوز

www.kakhknews.ir

Instagram.com/kakhkNews

🇮🇷 @B_kakhkNews

  • نویسنده : غلامی