مرادی بخشدار کاخک در مراسم بهره برداری از میدان مشاهیر
مرادی بخشدار کاخک در مراسم بهره برداری از میدان مشاهیر

?برخی ادارات شهرستان بدون دستور از اداره کل هیچ اختیاری ندارند و در برخی موارد در کاخک با اینگونه ادارات با مشکل برخورده ایم.   ?در حوزه منابع طبیعی به مشکل برخورده ایم ، کشاورزان در کاخک نیاز به برداشت خاک دارند، یک کامیون خاک از محلهای قابل دسترسی نمیتوانند برداشت کنند که اکنون به […]

?برخی ادارات شهرستان بدون دستور از اداره کل هیچ اختیاری ندارند و در برخی موارد در کاخک با اینگونه ادارات با مشکل برخورده ایم.

 

?در حوزه منابع طبیعی به مشکل برخورده ایم ، کشاورزان در کاخک نیاز به برداشت خاک دارند، یک کامیون خاک از محلهای قابل دسترسی نمیتوانند برداشت کنند که اکنون به بن بست خورده اند. موضوع کارشناسی شود و برداشت خاک مردم باید رفع شود.

 

?در حوزه توسعه زیارت ،نگاه کمک به امامزاده (ع) شهرستانی نیست ، در حوزه شهرستان باید توجه ویژه ای به این بارگاه شود، اعتبارات دولتی باید به این آستان مقدس تعلق یابد.

?۹۹ درصد پیشرفت طرحهای توسعه ای امامزاده از محل کمکهای خیرین و همراهی مردم است.

?اگر بازار کاخک رونق دارد بخاطر وجود بارگاه امامزاده (ع) است ، اگر گردشگری زیارت رونق گیرد بازار ما قطعاً رونق خواهد گرفت.

#کاخک_نیوز

www.kakhknews.ir

Instagram.com/kakhkNews

?? @B_kakhkNews

  • نویسنده : غلامی