حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک در مراسم بهره برداری از میدان مشاهیر 
حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک در مراسم بهره برداری از میدان مشاهیر 

🔸بخاطر نزدیکی روستای ملاآباد به کاخک درخواست الحاق آن روستا به محدوده خدماتی شهرداری داریم. 🔸بودجه زیارت باید به بلوار شهید سلیمانی که در پیک جمعیتی زائران ترافیک شهر را روان می سازد اختصاص یابد. 🔸به راههای مواصلاتی ازجمله کاخک کریمو باید توجه بیشتری شود تا شهرستان از بن بست خارج شود. 🔸در دوره چهارم […]

🔸بخاطر نزدیکی روستای ملاآباد به کاخک درخواست الحاق آن روستا به محدوده خدماتی شهرداری داریم.

🔸بودجه زیارت باید به بلوار شهید سلیمانی که در پیک جمعیتی زائران ترافیک شهر را روان می سازد اختصاص یابد.

🔸به راههای مواصلاتی ازجمله کاخک کریمو باید توجه بیشتری شود تا شهرستان از بن بست خارج شود.

🔸در دوره چهارم شورا شهرداری کاخک چندین میلیارد بدهی داشته که با روی کار آمدن شورای پنجم و ششم بدهی های شهرداری تصفیه شده است.

🔸در بسیاری از نقاط شهر پروانه ساختمانی صادر شده که اکنون نیاز به آب برق و گاز دارند در برخی نقاط زیرساختها فراهم نیست.

🔸نیروهای بخشداری کاخک به مرکز شهرستان انتقال یافته اند و بخشداری فاقد پرسنل شده از فرماندار شهرستان میخواهیم طبق چارت سازمانی بخشداری ،پرسنل بخشداری در محل خدمت خود حضور یابند.

🔸از همراهی و کمک مالکین در واگذاری زمینها برای احداث بلوار شهید سلیمانی قدردانی می نماییم.

#کاخک_نیوز

www.kakhknews.ir

Instagram.com/kakhkNews

🇮🇷 @B_kakhkNews

  • نویسنده : غلامی