انتقاد نصیری فرماندار گناباد از نحوه همسان سازی گلزار شهدای شهر کاخک
انتقاد نصیری فرماندار گناباد از نحوه همسان سازی گلزار شهدای شهر کاخک

نصیری فرماندار گناباد با انتقاد از طرح همسان سازی گلزار شهدای شهر کاخک با سایر قبور در صحن آستان مقدس امامزاده (ع) دستور داد حداکثر ظرف یکماه نمای گلزار شهدا به طور ویژه با نصب اِلمان یا به شکل قابل ملاحظه ای تغییر یابد.  

نصیری فرماندار گناباد با انتقاد از طرح همسان سازی گلزار شهدای شهر کاخک با سایر قبور در صحن آستان مقدس امامزاده (ع) دستور داد حداکثر ظرف یکماه نمای گلزار شهدا به طور ویژه با نصب اِلمان یا به شکل قابل ملاحظه ای تغییر یابد.