دکتر صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی
دکتر صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی
دکتر صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی:

?تا پایان سال ۱۴۰۱ همه روستاهای بخش کاخک گازرسانی خواهدشد.

?با راه اندازی واحد تولید عرقیات در اردیبهشت سال آینده تحولی در تغییر نوع کشت کشاورزی صورت خواهد گرفت.

?برای کاشی هستی بالغ بر ۶۰ جلسه طی ۲۰ ماه گذاشتیم ،امیدواربم کار به نتیجه قطعی برسد.

?کد آبخیزداری سیاهکوه با نوع کشت سماق باید احیاء گردد.

?مسئولان به تعهدی که دادند عمل نمایند.

?بانک کشاورزی کاخک برای ارائه تسهیلات به شرکت پگاه از تسهیلات تبصره ۱۸ اقدام نماید.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز