راه روستای چشمه سفید بهسازی می شود.
راه روستای چشمه سفید بهسازی می شود.

درمواقع بارندگی نوع خاک راه چشمه سفید باعث چسبندگی گِل به لاستیک خودروها شده ، بطوریکه تردد خودروها را دشوار و صدای مالکین روستا را درآورده است . دیروز بخشدار باتفاق رئیس اداره راهداری از مسیر آن روستا بازدید و مقرر نمودند مسیر روستا با شن ریزی ، تسطیح و رگلاژ بهسازی شود تا در […]

درمواقع بارندگی نوع خاک راه چشمه سفید باعث چسبندگی گِل به لاستیک خودروها شده ، بطوریکه تردد خودروها را دشوار و صدای مالکین روستا را درآورده است .

دیروز بخشدار باتفاق رئیس اداره راهداری از مسیر آن روستا بازدید و مقرر نمودند مسیر روستا با شن ریزی ، تسطیح و رگلاژ بهسازی شود تا در مواقع بارندگی تردد خودروها با مشکل مواجه نشود.

نوع خاک راه این روستا کلوت بوده که در مواقع بارندگی اجازه حرکت خودروها را نمی دهد .

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز