?حرکت گردشگران به سمت پیست تیوپ سواری   
?حرکت گردشگران به سمت پیست تیوپ سواری   

در جای جای محور سفید پوش کاخک به کریمو مملو از مردمانی است که از گناباد ، کاخک ، فردوس سرایان و… به تماشای طبیعت زیبای زمستانی آمده اند.حجم تردد خودرویی در این مسیر زیاد است اما ترافیک روان ، ضروریست تا رانندگان جوانب احتیاط را در طول مسیر حفظ نمایند. فروش آش ، شله […]

در جای جای محور سفید پوش کاخک به کریمو مملو از مردمانی است که از گناباد ، کاخک ، فردوس سرایان و… به تماشای طبیعت زیبای زمستانی آمده اند.حجم تردد خودرویی در این مسیر زیاد است اما ترافیک روان ، ضروریست تا رانندگان جوانب احتیاط را در طول مسیر حفظ نمایند.

فروش آش ، شله مشهدی ، لبو ، باقالی ، شلغم ،اجاره تیوپ و… در محل پیست تیوپ سواری کاری پسندیده و پرمشتری در این پیست است ،

حیف آنکه اکثر مردم پول نقدی همراه نداشتند ، دستگاههای کارتخوان سیار بخاطر ضعف پوشش آنتن دهی تلفن همراه کارنمی کند و فروش این بندگان خدا چندان رونقی ندارد.?

  • نویسنده : غلامی