?? لاله های فاطمی بر دوش مردم ولایی و شهید پرور گناباد تا جایگاه ابدی خود بدرقه شدند.
?? لاله های فاطمی بر دوش مردم ولایی و شهید پرور گناباد تا جایگاه ابدی خود بدرقه شدند.

  • منبع خبر : کاخک نیوز