? شهردار کاخک دستور آماده باش به نیروهای خدمات شهری داد.
? شهردار کاخک دستور آماده باش به نیروهای خدمات شهری داد.

?بخشدار بعنوان رئیس ستاد بحران بخش کاخک نیز در حال رصد وضعیت روستاها و محورهای روستایی بخش کاخک در پی بارش برف   ?هم اکنون افتخاری نسب شهردار کاخک ماشین آلات سنگین خود را بسیج کرد تا با تجهیزات کامل از ساعت ۵ونیم صبح معابر شهر را بازگشایی و شن پاشی نمایند.   ?مرادی بخشدار […]

?بخشدار بعنوان رئیس ستاد بحران بخش کاخک نیز در حال رصد وضعیت روستاها و محورهای روستایی بخش کاخک در پی بارش برف

 

?هم اکنون افتخاری نسب شهردار کاخک ماشین آلات سنگین خود را بسیج کرد تا با تجهیزات کامل از ساعت ۵ونیم صبح معابر شهر را بازگشایی و شن پاشی نمایند.

 

?مرادی بخشدار کاخک نیز هم اکنون در گردنه کریمو در حال رصد وضعیت جاده برفگیر کاخک کریمو می باشد.

#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی